De transitie in het onderwijs zichtbaar op United4Education.org

Zoals lezers van dit weblog misschien weten, is er op initiatief van Jan Rotmans en Sandra Verbruggen ongeveer een jaar geleden een groep opgericht, die zich bezighoudt met de ‘kanteling’ in het onderwijs. Het is een divers gezelschap aan mensen, werkzaam als docent, schoolleider, onderzoeker, adviseur, of ‘gewoon’ betrokkene bij het onderwijs, die één missie delen: het realiseren van een verbindend en bezield onderwijssysteem dat voor iedereen van waarde is.

Zoals ook in andere sectoren van de samenleving vindt in het onderwijs een fundamentele verandering plaats. Alle betrokkenen bij deze groep werken daar dagelijks zelf aan. Door ons te verenigen hopen we de urgentie, maar ook het enthousiasme voor waardenvolle verandering in het onderwijs in de hele maatschappij aan te wakkeren.

Op 1 oktober aanstaande organiseren we een eerste bijeenkomst voor de buitenwereld. Daarop vooruitlopend leek het ons goed onze aanwezigheid op internet te realiseren. Vandaar dat we een Twitter-account hebben ingericht: @united4ed en een URL hebben gereserveerd: www.united4education.org. Die URL komt nu nog op mijn website uit, maar de bedoeling is dat deze binnenkort een eigen plek en inhoud krijgt.

Meer nieuws volgt… Meer informatie is tot die tijd te krijgen bij Sandra Verbruggen.

Posted in Aankondigingen | Leave a comment

Vrije keuze in vakanties op school: goed voor leerling en leraar

Schoolvakanties en lestijden zouden moeten worden vrijgegeven om beter onderwijs te realiseren. Om goed onderwijs te realiseren, is het nodig dat leraren tijd en aandacht kunnen besteden aan hun leerlingen. Leraren voelen zich echter steeds meer ‘lesboer’: uitvoerder van een vastgesteld curriculum met extern bepaalde criteria, binnen een organisatie die nauwelijks ruimte laat voor variatie in de manier waarop ze met hun leerlingen werken. Terwijl leraren juist de voldoening en energie halen uit het betekenisvolle contact met hun leerlingen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leraren meer ruimte krijgen om hun eigen aanpak in hun onderwijs te realiseren? Continue reading

Posted in Opinie, Overheidsbeleid | Tagged , , , | 18 Comments

Bloggen als maatschappelijke plicht

Vandaag volgde ik een training WordPress voor HU-projectsites. Het instructiezaaltje in de fietsenkelder van Oudenoord 330 zat met zo’n 16 belangstellenden vol, ook tot verrassing van cursusleider Suzanne de Jong. Blijkbaar is er een latente behoefte om resultaten uit onderzoeks- en andere projecten te delen met de wereld en werkt de huidige infrastructuur, gebaseerd op Sharepoint, daarvoor onvoldoende. Kudos (zoals dat heet) voor de HU, dat ze dat onderkend hebben en nu de mogelijkheid bieden om via WordPress te gaan bloggen. Continue reading

Posted in Onderzoek, Praxis | Tagged , , | Leave a comment

Betekenisvol onderwijsonderzoek. Ervaringen van de ORD 2014

Even uit de losse pols wat ervaringen van de ORD in Groningen. Ik zag er wat tegenop, omdat ik de opbrengst van zo’n conferentie ten opzichte van de investering in tijd en geld (toch al gauw 600 euro belastinggeld voor mijn deelname) matig vind. Maar ik vond dat ik moest gaan: het is per slot het enige grote congres over onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen. Na een uur kwamen de vragen en ideeën, die ik vorig jaar ook al had, alweer naar boven. Ik zet ze hier op een rijtje en geef daarbij ook aan hoe ik denk dat het óók kan. Continue reading

Posted in Onderzoek, Opinie | Tagged , , | 5 Comments

Verantwoordelijkheid, bestuur en toezicht

Deze week vindt de parlementaire enquête naar de wantoestanden bij de woningbouwcorporaties plaats. Hoewel in de eerste plaats tragisch dat het zo ver heeft moeten komen, is het ook een bijzonder boeiende gebeurtenis. Het geeft een inkijkje in de handel en wandel van bestuurders en toezichthouders, de meesten vol goede bedoelingen, maar met een schrijnend gebrek aan kaders en houvast om hun functie goed uit te oefenen. De casus kan leerzaam zijn voor het onderwijs, waar we ook de nodige schandalen al hebben gehad, maar waar het risico nog steeds niet uitgesloten is dat er zich ook grote problemen gaan voordoen. Zeker omdat bestuurders en toezichthouders evenmin veel houvast voor hun functie hebben. Een centraal thema in de problematiek is ‘verantwoordelijkheid’, en daar wil ik hier nader op ingaan. Continue reading

Posted in Opinie, Praxis, Toezicht | Tagged , , , , , | Leave a comment