Vrije keuze in vakanties op school: goed voor leerling en leraar

Schoolvakanties en lestijden zouden moeten worden vrijgegeven om beter onderwijs te realiseren. Om goed onderwijs te realiseren, is het nodig dat leraren tijd en aandacht kunnen besteden aan hun leerlingen. Leraren voelen zich echter steeds meer ‘lesboer’: uitvoerder van een vastgesteld curriculum met extern bepaalde criteria, binnen een organisatie die nauwelijks ruimte laat voor variatie in de manier waarop ze met hun leerlingen werken. Terwijl leraren juist de voldoening en energie halen uit het betekenisvolle contact met hun leerlingen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leraren meer ruimte krijgen om hun eigen aanpak in hun onderwijs te realiseren? Continue reading

Posted in Opinie, Overheidsbeleid | Tagged , , , | 17 Comments

Bloggen als maatschappelijke plicht

Vandaag volgde ik een training WordPress voor HU-projectsites. Het instructiezaaltje in de fietsenkelder van Oudenoord 330 zat met zo’n 16 belangstellenden vol, ook tot verrassing van cursusleider Suzanne de Jong. Blijkbaar is er een latente behoefte om resultaten uit onderzoeks- en andere projecten te delen met de wereld en werkt de huidige infrastructuur, gebaseerd op Sharepoint, daarvoor onvoldoende. Kudos (zoals dat heet) voor de HU, dat ze dat onderkend hebben en nu de mogelijkheid bieden om via WordPress te gaan bloggen. Continue reading

Posted in Onderzoek, Praxis | Tagged , , | Leave a comment

Betekenisvol onderwijsonderzoek. Ervaringen van de ORD 2014

Even uit de losse pols wat ervaringen van de ORD in Groningen. Ik zag er wat tegenop, omdat ik de opbrengst van zo’n conferentie ten opzichte van de investering in tijd en geld (toch al gauw 600 euro belastinggeld voor mijn deelname) matig vind. Maar ik vond dat ik moest gaan: het is per slot het enige grote congres over onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen. Na een uur kwamen de vragen en ideeën, die ik vorig jaar ook al had, alweer naar boven. Ik zet ze hier op een rijtje en geef daarbij ook aan hoe ik denk dat het óók kan. Continue reading

Posted in Onderzoek, Opinie | Tagged , , | 5 Comments

Verantwoordelijkheid, bestuur en toezicht

Deze week vindt de parlementaire enquête naar de wantoestanden bij de woningbouwcorporaties plaats. Hoewel in de eerste plaats tragisch dat het zo ver heeft moeten komen, is het ook een bijzonder boeiende gebeurtenis. Het geeft een inkijkje in de handel en wandel van bestuurders en toezichthouders, de meesten vol goede bedoelingen, maar met een schrijnend gebrek aan kaders en houvast om hun functie goed uit te oefenen. De casus kan leerzaam zijn voor het onderwijs, waar we ook de nodige schandalen al hebben gehad, maar waar het risico nog steeds niet uitgesloten is dat er zich ook grote problemen gaan voordoen. Zeker omdat bestuurders en toezichthouders evenmin veel houvast voor hun functie hebben. Een centraal thema in de problematiek is ‘verantwoordelijkheid’, en daar wil ik hier nader op ingaan. Continue reading

Posted in Opinie, Praxis, Toezicht | Tagged , , , , , | Leave a comment

Wat is er mis met antipestprotocollen?

In dit voorjaar vinden twee bijzondere lezingen plaats in Driebergen. De eerste heeft u al gemist. Deze werd op 15 mei verzorgd door Gert Biesta, mede naar aanleiding van zijn nieuwste boek ‘The beautiful Risk of Education’, waar ik al eerder over schreef. De tweede, op 12 juni, is van Max van Manen, ook naar aanleiding van een nieuw boek: ‘Weten wat te doen, wanneer je niet weet wat te doen’, dat binnenkort uitkomt bij NIVOZ. Beiden zijn oorspronkelijk Nederlandse onderwijspedagogen en inmiddels (al lang) aan buitenlandse universiteiten verbonden. Juist deze twee denkers kunnen ons heldere inzicht bieden, in waarom het verplicht opleggen van ‘bewezen effectieve’ antipestprotocollen zo’n slecht idee is. In dit artikel wil ik dit onderbouwen. Een korte versie van dit artikel verscheen op vrijdag 30 mei 2014 als opinie-artikel in NRC Handelsblad. Continue reading

Posted in Onderwijs, Opinie | Tagged , , , , | 2 Comments