Wie we zijn als mens

Toen was daar afgelopen maandag plotseling, schijnbaar uit het niets, de KNAW-lezing van Jet Bussemaker. De titel, ‘Vaardigheden voor de toekomst’ oogt suffer dan de inhoud. De kranten die ik lees hebben het genegeerd (of zo klein gebracht dat het me niet opviel). De Twitter-consensus schrijft de eer toe aan Ronald Buitelaar om het nieuws te breken. Wat is er zo opvallend aan? Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vrijmoedigheid gevraagd

In het gesprek over hoe het verder moet met het onderwijs komt voortdurend de hardnekkige tegenstelling tussen leidinggevenden en leraren terug. Het is misschien wel begonnen met de beroemde Raiffeisen-lezing van Geert Mak uit 2004. Daarin werden managers afgeschilderd als een ‘kaste’ gericht op zelfverrijking en eigenbelang, een ‘korst van gewichtigdoenerij’–ik citeer uit mijn hoofd (update: zie voor nuancering van het citaat de reacties onder dit artikel). In NRC Handelsblad krijgt Leo Prick al jarenlang ruimte voor vergelijkbare, maar minder eloquent geformuleerde praatjes. Maar wat is daar nou erg aan, zullen sommigen zich afvragen? Leiders zijn toch ook slecht, door de bank genomen? En docenten hebben het toch ook moeilijk? Dat moet toch gezegd kunnen worden?

Continue reading

Posted in Opinie, Professionele ruimte | 2 Comments

Meso magazine en Meso focus worden De Nieuwe Meso

Sinds 1980 bestond Meso magazine als vakblad voor schoolleiders. In 1990 kwam daar Meso focus bij: de befaamde reeks rode katernen, waarin op sommige onderwerpen net wat dieper ingegaan kon worden, dan in een artikel in het magazine. Sinds een jaar of wat zat ik met veel plezier in de redactie van Meso magazine. ‘Zat’ want Meso–noch ‘magazine’ noch ‘focus’–bestaat niet meer. Ze zijn opgegaan in een nieuwe uitgave: De Nieuwe Meso, afgekort DNM. Continue reading

Posted in Aankondigingen | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Werken met de audit trail procedure

Voor kwalitatief onderzoek is het best lastig om de betrouwbaarheid en validiteit van je onderzoek te onderbouwen. Voor gangbaar kwantitatief onderzoek bestaan verschillende gestandaardiseerde procedures, waarmee je de betrouwbaarheid en validiteit van je instrumenten kunt bepalen en hierover kunt rapporteren. Omdat je in kwalitatief onderzoek meestal gebruik maakt van niet-gestandaardiseerde instrumenten, is ook de manier om die betrouwbaarheid te bepalen niet gestandaardiseerd.
Dit probleem bestaat al erg lang, en het is eigenlijk verbazingwekkend dat er pas in 2008 een artikel verscheen, dat een samenhangende en bruikbare procedure beschrijft om dit probleem op te lossen. Continue reading

Posted in Onderzoek | Tagged , , , , | Leave a comment

Op de thee bij Cito

Een charme-offensief, zou je het kunnen noemen. Cito nodigde ons, een paar actievelingen op de sociale media, uit om eens een middagje te praten over wat we van toetsen in het algemeen, en Cito-toetsen in het bijzonder vonden. Ze hadden gemerkt dat de sociale media een belangrijke rol spelen in het debat en het leek hun een goed idee eens persoonlijk kennis te maken. Goed initiatief. En goed gezelschap: Marten Roorda, CEO van Cito; Jacqueline Visser, marktgroepmanager PO en Saskia Wools, psychometrisch specialist. Liesbeth van Litsenburg leidde het gesprek. Continue reading

Posted in Opinie, Overheidsbeleid, Professionele ruimte | Tagged | 7 Comments