Week tegen het Pesten: de grote vragen blijven onbeantwoord

Kijk, pesten is natuurlijk erg. Dus om kritisch te zijn op zo’n Week tegen het Pesten maakt me vatbaar voor tegen-kritiek, alsof ik pesten zou willen bagatelliseren. Dat is geenszins het geval. Pesten is vreselijk, en ik wens hartgrondig dat niemand, geen kind, geen volwassene, daar ooit nog mee te maken heeft. Maar toch, zo’n Week wekt mijn weerzin. Ik zal uitleggen waarom. Continue reading

Posted in Onderwijs, Opinie, Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Inleiding Policy Governance

Cirkelschema PG algemeenOm de zoveel tijd begeleid ik een raad van toezicht bij een zelfevaluatie of een studiedag. Trouwe lezers van mijn blog weten inmiddels dat ik het Policy Governance-systeem daarbij voor mij een belangrijke inspiratiebron is. Het gebrek aan een goede Nederlandse inleiding op Policy Governance gaat steeds meer knellen. Om die reden heb ik een korte notitie gemaakt, waarin ik de belangrijkste uitgangspunten van het systeem toelicht. Het is maar een heel beknopte notitie geworden, die lang geen recht doet aan wat er allemaal over geschreven is. Toch hoop ik hiermee in een behoefte te voorzien. De notitie is hier te downloaden.

Notitie Inleiding Policy Governance

Ondertussen werk ik, samen met Helmie van Ravestein, ook aan een vertaling van een goed startersboek over Policy Governance, te weten Getting Started with Policy Governance van Caroline Oliver. Kleine obstakels zijn nog het verkrijgen van overeenstemming met de uitgever over de rechten, en het blokken van voldoende tijd in mijn agenda. Op deze site zal ik updates geven.

In de tussentijd is de website van de Internationale Policy Governance Association misschien een goede bron. En ik onderhoud op LinkedIn een discussiegroep over Policy Governance. Voertaal is Engels, maar bij voldoende belangstelling wil ik ook wel een Nederlandstalige subgroep beginnen.

Posted in Theorie, Toezicht | Tagged , , , | Leave a comment

Een ethisch beginsel als brug tussen praktijk en wetenschap in het onderwijs

Ach, er zitten nog zoveel blogs in mijn hoofd. Over de wetsvoorstellen van Kamerlid Bisschop en minister Bussemaker bijvoorbeeld. En hoe die goed onderwijs niet dichterbij gaan brengen, maar vooral voor meer papier en procedures gaan zorgen. Over het geweldige ‘Why grow up?’ van Susan Neiman dat ik deze zomer las. Over Passend Onderwijs en de lezing die Jo Hermanns daar voor de zomervakantie bij NIVOZ over gaf. Maar zo gaat dat: als ik niet direct een blog schrijf, blijft het onderwerp liggen en verkruimelt het gaandeweg in mijn hoofd. Dan komen er nieuwe thema’s langs. Zoals de Docentendenktank die vandaag bij NIVOZ te gast was. En de CD’s met de ethiek-colleges van Paul van Tongeren die ik onderweg daarnaartoe (en ook weer naar huis) in de auto luisterde. Continue reading

Posted in Onderwijs, Onderzoek, Theorie | Tagged , , , | 7 Comments

De fragmentatie van het onderwijsveld

De ene Focus voor De Nieuwe Meso (over het werk van Gert Biesta, te verschijnen begin september) is nog niet naar de drukker, of de volgende is alweer in voorbereiding. Over de lerarenopleidingen dit keer. Ik denk wel eens dat de kwaliteit en de inrichting daarvan de laatste blinde vlek is in de discussie over goed onderwijs. De versnippering van de opleiding is, denk ik, een belangrijk obstakel voor de emancipatie van het beroep van onderwijzer. Dat maakt het onderwijsveld kwetsbaar voor beïnvloeding (je zou ook kunnen zeggen: betutteling) van buitenaf. Ik zal dat uitleggen. Continue reading

Posted in Kwaliteit, Onderwijs, Onderzoek | 8 Comments

Een leeg schoolplein #blimageNL

Frans Droog daagde me uit tot een #blimage. Lees zijn blog voor details erover. Er is nog genoeg ander schrijfwerk te doen, dus ik dacht eerst: ik stel het even uit. Maar toen ik zijn blog las, werd ik onmiddellijk getroffen door de foto van het lege schoolplein. Daar heb ik wel een verhaal bij, dat ik hierbij dan ook maar deel.


 

(c) Creative Commons Frans Droog

Het was vorig najaar. We gingen op een zaterdagochtend vroeg op pad, met de hele klas van mijn zoon. Want onze juf Femke was genomineerd om Leraar van het Jaar PO te worden. De verkiezing daarvan vond plaats op een feest in Utrecht en iedereen ging mee. Nou ja, iedereen?

De sfeer op het plein hield het midden tussen een schoolreisje en een bezoek aan een belangrijke voetbalwedstrijd, zo een waarvan je weet dat het Nederlands Elftal die vrijwel zeker gaat winnen. Iedereen was blij en uitgelaten. De kinderen renden door elkaar heen en de begeleidende ouders stonden vrolijk toe te kijken.

Alleen juf B., de duocollega van Femke, had een zorgelijk gezicht. Want nog niet iedereen was er. Ik zag hoe ze af en toe een blik op haar telefoon wierp en soms probeerde te bellen. De tijd verstreek en we moesten toch echt gaan.

Ik voelde dat ik het sneu vond voor die ene jongen die er niet bij was. Misschien werd Femke wel gekozen en dan zouden alle kinderen maandag mooie verhalen hebben, behalve hij. Hij was er dan niet bij geweest, en hoe kon je nou met de hele klas feestvieren als één iemand niet had gedeeld in dat mooie moment?

De buschauffeur wilde toch echt vertrekken, en iedereen stapte de bus in. De kinderen klierden en zochten plekken achterin. De ouders kletsten vrolijk verder en zaten iets meer naar voren. Helemaal voorin zat juf B., naast de chauffeur. Daar bleef het stil.

De bus vertrok en ik keek nog één keer om naar een leeg schoolplein.

Maar toen merkte ik, dat de bus een andere straat insloeg dan ik had verwacht. Dit was toch niet de snelste route de stad uit? Zou er een omleiding zijn, zo vroeg op zaterdag? Weer sloeg de bus af, en toen begon me iets te dagen…

Even verderop stopte de bus, zomaar midden op straat. Juf B. stapte uit, en belde aan bij een huis. Het duurde even, maar daar zwaaide de deur open en er kwam een jongen uitgerend, een rugzakje bungelend op z’n rug. Hij stormde de bus in en vond een plekje achterin, bij zijn vrienden.

Ook juf B. stapte de bus weer in. De buschauffeur klapte de deur dicht en trok op. Opeens wist ik wie voor mij op dat moment, nog voor de verkiezing, en terwijl ze niet eens genomineerd was, Leraar van het Jaar geworden was.


 

Mijn #blimageNL-uitdaging gaat naar Jan Fasen. Kun jij iets met onderstaande foto, Jan?

opengewerkte auto

Posted in Dialoog, Kwaliteit | Tagged | 4 Comments