Het Alternatief voor #SamenLeren

Er is het cliché dat we ons Martin Luther King nu niet meer zouden herinneren, als hij zijn toespraak begonnen was met de zin ‘I have a strategic plan’. Zo is er niemand die ’s ochtends naar z’n werk fietst en denkt: “Yes, excellentie! We mogen weer!” (Als er een leraar is, die dat vanochtend dacht, trakteer ik hem of haar op appeltaart–zelfgebakken nog wel. Want daar wil ik dan meer van weten).
Dat geeft aan dat taal belangrijk is. Wat serieuzer, maar niet minder overtuigend, heeft Paul Verhaeghe laten zien hoe taal ons denken vormt. En waarom het praten over scoren, falen, en, inderdaad ‘excellentie’, in het onderwijs leidt tot een performatief discours dat leerlingen en leraren depressief maakt en psychopatisch gedrag beloont. Continue reading

Posted in Opinie | Leave a comment

Bootstrapping ‘kwalitatief’ onderzoek

Bij het lectoraat Normatieve Professionalisering maken we veelal gebruik van ‘kwalitatieve’ onderzoeksmethoden. Ik zet het met opzet tussen aanhalingstekens, omdat het niet zo’n zinvol onderscheid is. Beter is, begreep ik tijdens een lezing van Daan Andriessen, om te spreken van onderzoek waarbij al meer of minder van het kennisdomein bekend is; dat meer of minder structuur heeft; en waarbij sprake is van een meer of minder sterke participatie van het werkveld.

Langs die drie dimensies bekeken, kenmerkt het onderzoek in het lectoraat zich doorgaans door een relatief lage bekendheid met het kennisdomein (dat verschilt overigens sterk per project), een relatief lage structuur (er wordt veelal geëxploreerd) en een soms stevige participatie van het werkveld. Continue reading

Posted in Onderzoek, Praxis | Tagged , , , | Leave a comment

Over klasgrootte en lerarensalaris

The Economist over Education at a Glance:

Adam Still of GEMS thinks that many of the highest spenders have probably passed “peak efficiency”—the point at which more money brings diminishing returns. Andreas Schleicher, the data-gatherer who oversees PISA, reckons that differences in spending explain less than a fifth of the variation in countries’ outcomes. Such conclusions run counter to the claims of teaching unions, which generally argue that smaller classes and higher pay are essential if outcomes are to improve.

“Quality of teachers has a clearer impact than class size,” says Mr Schleicher. A rich country may decide to pay teachers well in order to get the best graduates into schools or to underscore its esteem for the profession. Giving teachers plenty of support as they enter the classroom, and continuing their training throughout their careers, will be more effective than increasing their numbers—and cheaper.

Je zou klasgrootte en salaris ‘hygiëne-factoren’ kunnen noemen: ze moeten op een aanvaardbaar niveau zijn, maar op een gegeven moment voegen ze niets meer toe. Noch aan motivatie van leraren, noch aan het leerresultaat van leerlingen.

Wat wel iets toevoegt, is de kwaliteit van verbindingen tussen mensen. Om te beginnen leraar en leerling, maar niet te vergeten ook leraren onderling. Onderwijs zou veel meer dan nu teamwerk moeten zijn. Welke groei is er nog mogelijk, als daar meer mee gaan doen? Het is niet moeilijk, het vergt alleen anders nadenken over hoe we onze tijd besteden in de school.

Posted in Opinie | Tagged , , , | 6 Comments