Focus op Leiderschap: De Nieuwe Meso 4 is uit

Schoolleiders! Mag ik een goed voornemen suggereren? Uit de contacten die we als redactieleden van De Nieuwe Meso met u en uw collega’s hebben, blijkt dat u ons blad-nieuwe-stijl waardeert én dat vrijwel iedereen al een abonnement op De Nieuwe Meso heeft. Dat is mooi! Alleen, de gegevens in onze administratie komen helaas niet overeen met alle positieve geluiden…daar zit nog wat ruimte voor groei, om het zo maar te zeggen.  Continue reading

Posted in Aankondigingen | Leave a comment

Kwesties van betekenis

Pas als het dichtbij komt, denken we er weer over na: de betekenis van ons werk en leven. Daarom deze blog, waarvoor ik niet eerder een aanleiding vond. Vandaag wel, en het is misschien nooit het goede moment, en daarom eigenlijk altijd. Een beetje prekerig misschien, maar soit. Als je daar geen zin in hebt, lees je niet verder. Maar als je wel eens piekert over het gebrek aan betekenis in je werk, misschien helpt mijn verhaal je dan verder. Continue reading

Posted in Professionele ruimte | Leave a comment

Zin in toezicht: wie doet mee?

Hier hik ik al weken tegenaan. Nu maar eens de stoute schoenen aangetrokken. Ik wil namelijk graag toezichthouders in het onderwijs bij elkaar brengen om over zin in toezicht te praten. Als onderdeel van de transitie in het onderwijs. Want dat er iets mis is, in het toezicht, is wel duidelijk. Er wordt over geconfereerd, en er wordt over geschreven, er zijn hele leerstoelen aan gewijd. En nog zijn de schandalen niet van de lucht. Als we niet uitkijken, komt er een enquêtecommissie die roept dat het intern toezicht maar overgeheveld moet worden naar een superinspectie. Alsof dat de problemen oplost.

Continue reading

Posted in Toezicht | Tagged , , , , | Leave a comment

Kantelaar of niet–dat is het punt niet

Full disclosure: ik zit bij het groepje mensen dat onder de naam United4Education probeert de transitie in het onderwijs zichtbaar te maken en initiatieven te verbinden. Je zou me daarom een ‘kantelaar’ kunnen noemen. Dat is in de ogen van sommigen een diskwalificatie, als ik de reacties op internet lees. Maar door met elkaar te kibbelen over wat de goede woorden zijn, lopen we het risico met z’n allen weer in dezelfde valkuil te vallen: we plakken labeltjes wie ‘goed’ en ‘fout’ is in het denken over onderwijsvernieuwing, en vergeten dat we iedereen in het gesprek nodig hebben. Geen enkele groep kan in z’n eentje het onderwijs veranderen. Het is juist nodig over onze verschillen van inzicht heen te stappen, om te laten zien hoeveel moois er al gebeurt. Dat wil ik hier uitleggen.  Continue reading

Posted in Opinie | Tagged , | 6 Comments