Leren en leven met hart en ziel

Vorige week was ik met een groepje bestuurders aan de slag rondom dialoog en de morele dimensie van professionaliteit. Dialoog, het moge duidelijk zijn, is voor mij een onontbeerlijke communicatievorm voor professionals. Het hoe en waarom daarvan leg ik op een ander moment nog wel eens uit. Ik oefende die dag ook weer met het delen van verhalen, omdat verhalen voor mij de (enige?) ingang op de dialoog zijn. Weer trof me de kracht van het werken met verhalen. Continue reading

Posted in Kwaliteit | 2 Comments

Open brief aan Sander Dekker inzake schoolvakanties

Geachte heer Dekker,

U bent liberaal. Dat betekent: vrijheid, eigen verantwoordelijkheid, zo min mogelijk inmenging van de overheid.

Uw droom is een liberaal onderwijsstelsel, waarin burgers zelf kunnen kiezen wat goed voor ze is. Zelf kunnen kiezen welke school het beste bij ze past. Waar leraren de ruimte hebben hun vak uit te oefenen. U heeft ze zelfs opgeroepen regels te negeren, als zij denken dat dat beter is voor hun leerlingen. Continue reading

Posted in Opinie | Tagged , , , | 4 Comments

Week tegen het Pesten: de grote vragen blijven onbeantwoord

Kijk, pesten is natuurlijk erg. Dus om kritisch te zijn op zo’n Week tegen het Pesten maakt me vatbaar voor tegen-kritiek, alsof ik pesten zou willen bagatelliseren. Dat is geenszins het geval. Pesten is vreselijk, en ik wens hartgrondig dat niemand, geen kind, geen volwassene, daar ooit nog mee te maken heeft. Maar toch, zo’n Week wekt mijn weerzin. Ik zal uitleggen waarom. Continue reading

Posted in Onderwijs, Opinie, Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Inleiding Policy Governance

Cirkelschema PG algemeenOm de zoveel tijd begeleid ik een raad van toezicht bij een zelfevaluatie of een studiedag. Trouwe lezers van mijn blog weten inmiddels dat ik het Policy Governance-systeem daarbij voor mij een belangrijke inspiratiebron is. Het gebrek aan een goede Nederlandse inleiding op Policy Governance gaat steeds meer knellen. Om die reden heb ik een korte notitie gemaakt, waarin ik de belangrijkste uitgangspunten van het systeem toelicht. Het is maar een heel beknopte notitie geworden, die lang geen recht doet aan wat er allemaal over geschreven is. Toch hoop ik hiermee in een behoefte te voorzien. De notitie is hier te downloaden.

Notitie Inleiding Policy Governance

Ondertussen werk ik, samen met Helmie van Ravestein, ook aan een vertaling van een goed startersboek over Policy Governance, te weten Getting Started with Policy Governance van Caroline Oliver. Kleine obstakels zijn nog het verkrijgen van overeenstemming met de uitgever over de rechten, en het blokken van voldoende tijd in mijn agenda. Op deze site zal ik updates geven.

In de tussentijd is de website van de Internationale Policy Governance Association misschien een goede bron. En ik onderhoud op LinkedIn een discussiegroep over Policy Governance. Voertaal is Engels, maar bij voldoende belangstelling wil ik ook wel een Nederlandstalige subgroep beginnen.

Posted in Theorie, Toezicht | Tagged , , , | Leave a comment

Een ethisch beginsel als brug tussen praktijk en wetenschap in het onderwijs

Ach, er zitten nog zoveel blogs in mijn hoofd. Over de wetsvoorstellen van Kamerlid Bisschop en minister Bussemaker bijvoorbeeld. En hoe die goed onderwijs niet dichterbij gaan brengen, maar vooral voor meer papier en procedures gaan zorgen. Over het geweldige ‘Why grow up?’ van Susan Neiman dat ik deze zomer las. Over Passend Onderwijs en de lezing die Jo Hermanns daar voor de zomervakantie bij NIVOZ over gaf. Maar zo gaat dat: als ik niet direct een blog schrijf, blijft het onderwerp liggen en verkruimelt het gaandeweg in mijn hoofd. Dan komen er nieuwe thema’s langs. Zoals de Docentendenktank die vandaag bij NIVOZ te gast was. En de CD’s met de ethiek-colleges van Paul van Tongeren die ik onderweg daarnaartoe (en ook weer naar huis) in de auto luisterde. Continue reading

Posted in Onderwijs, Onderzoek, Theorie | Tagged , , , | 7 Comments